Planul de lucru

Planul de lucru

WP1: Evaluare regională și selectarea unui sit pilot pentru identificarea de surse geotermale

Obiective:

-Construirea bazei de date a proiectului pe baza datelor existente: geologice, geochimice, hidrogeologice și geofizice;

- Selectarea unui sit pilot pentru investigații geotermale detaliate

 Descrierea muncii și rolul participanților:

Universitatea din București (CO) este responsabilă pentru construirea bazei de date a proiectului. Informațiile despre structura geologică, secțiunile geologice și modelele geologice din zona Baia Mare vor fi preluate din publicații și din rapoarte științifice existente în arhiva Agenției Naționale pentru Resurse Minerale (ANMR). Informații despre rezultatele oricăror studii anterioare geochimice, hidrogeologice și geofizice efectuate în zona Baia Mare vor fi preluate din publicații și din arhiva ANRM. Cartarea geologică va fi realizată de cercetători afiliați CO.

Universitatea din Oslo (P1) va colabora cu CO la selectarea unui sit pilot pentru investigații geotermale detaliate viitoare, după interpretarea comună a geo-datelor existente.

Echipele CO și P1 vor stabili orientările optime ale profilelor de-a lungul cărora vor fi efectuate noi măsurători geofizice si vor alege punctele pentru eșantionarea geochimică.

AGU 2020 BaiaMare

WP2: Achiziționarea de noi date geo-date

 Obiective:

-înregistrarea de geo-date utilizând măsurători seismice (active și pasive), magnetice și magnetotelurice, prelevarea de probe de apă și sol, cartografiere geologică și hidrogeologică.

Descrierea muncii și rolul participanților:

Universitatea din București (CO) va desfășura următoarele activități specifice în cadrul proiectului:

1) Înregistrarea datelor de reflexie seismică activă de înaltă rezoluție de-a lungul unui aliniament care va traversa zona pilot; traseul profilelor este cel ales în WP1. PROSPECTIUNI S.A. va fi subcontractat pentru a realiza partea de generare și înregistrare a datelor seismice. Parametrii de achiziție a datelor seismice vor fi aleși folosind informațiile din baza de geo-date construită în WP1. CO va utiliza modelarea seismică pentru a verifica eficiența parametrilor de achiziție a datelor seismice proiectate. În cadrul măsurătorilor seismice vor fi implicați studenți geologi-geofizicieni înscriși în programele de de licență ai CO și absolvenți ai acestor programe educaționale.

2) Măsurătorile seismice bazate pe zgomotul ambiental vor fi efectuate folosind receptoare wireless de-a lungul profilelor definite în WP1, care includ linia utilizată pentru măsurători active de reflexie seismică. Configurația parametrilor de achiziție va fi aceeași, atât în măsurătorile seismice active cât și pasive.   

3) CO va efectua măsurători magnetice în zona de studiu folosind un grid care va include liniile seismice.

4) CO va efectua eșantionare geochimică (apă și sol), cartografiere geologică și hidrogeologică, explorare hidrogeotermală pentru identificarea zonelor de reîncărcare și direcția de deplasare a fluxurilor de fluide subterane, pentru a evalua procesele de amestecare și încalzire în zonele cu circulatie ascendentă, evaluarea caracterisitcilor apei și a aburului, pentru a analiza probele de apă și sol colectate în punctele dispuse de-a lungul site-ul pilot.

Universitatea din Oslo (P1) va proiecta și înregistra noi date magnetotelurice în zona pilot. PROSPECTIUNI S.A. va fi subcontractat pentru a înregistra datele magnetotelurice. Studenții înscriși în programele de de licență ai CO și absolvenți ai acestor programe educaționale vor fi implicați în activitățile de teren.

EGU 2021

Munteanu et al_red

Raport_tehnic_stiintific_2020_2021_Geysir_Part_1

WP3: Model 3D litosferic

 Obiective:

Construirea modelelor 3D ale litosferei, ale rezervoarelor hidrogeologice și geotermale folosind geo-date de arhivă și cele achzitionate în cadrul proiectului.

Descrierea muncii și rolul participanților:

Universitatea din Oslo (P1) se va ocupa de procesarea dateleor magnetotelurice și va construi secțiunile de rezistivitate.

Universitatea din București (CO) va prelucra seturile de date de reflexie seismică activă de arhiva și cele achiziționate în cadrul proiectului, cu scopul de a obține distribuții 2D (viteză-adâncime) extrase din înregistrările undelor P, secțiuni seismice convertite în timp și adâncime. Prelucrarea datelor seismice pasive, utilizând interferometria seismică prin corelare încrucișată, va fi efectuată cu protejarea amplitudinii reale ale undelor de volum și de suprafață. Ulterior, undele reflectate extrase din zgomotul ambiental vor fi prelucrate pentru a obține informații despre distribuțiile viteza-adâncime ale undei P și pentru a obține secțiuni seismice convertite în timp și adâncime. Un model 3D-viteză-adâncime a undei P va fi construit folosind informațiile extrase din date seismice și, dacă sunt disponibile, date din foraje. Acest model va oferi o imagine a structurii geologice în zona investigată, crustală și, daca este posibil, chiar a mantalei superioare. Distribuțiile viteza-adâncime ale undei S, 2D și 3D, vor fi obținute după prelucrarea undelor de suprafață extrase din zgomotul ambiental. Distribuțiile 3D ale coeficientului Poisson vor fi obținute folosind valorile vitezei undelor P și S. Dacă în datele de arhiva ANRM se vor gasi foraje si valorile de densitate determinate în acestea, ele vor fi utilizate pentru a calcula valorile modulului Young și Lambda.

CO va prelucra datele magnetice, rezultatele urmând a fi integrate cu datele magnetometrice regionale CO va efectua analize geochimice pentru probele de apă și sol.

P1 si CO vor colabora pentru construirea de modele 3D litosferice, hidrogeologice și geotermale, utilizând geo-database-ul realizat în WP1. Modelul litosferic 3D va fi actualizat prin încorporarea rezultatelor geo-datelor recent colectate în cadrul acestui proiect. Informații despre compoziția chimică a fluidului și parametrii acestuia vor fi obținute din datele geochimice. Informații despre distribuția temperaturii în subsol vor fi adăugate la modelul final.

Minakov_et_al_2022_AGU

Minakov_et_al_EGU2022

Neukirch_et_al_2022_AGU

Neukirch_et_al_EGU2022

Geysir_BaiaMare_report_2022

WP4: Evaluarea și testarea potențialului geotermal

 Obiective:

Evaluarea potențialul geotermic al regiunii pe baza unui nou model litosferic 3D

 Descrierea muncii și rolul participanților:

Universitatea din București (CO) și Universitatea din Oslo (P1) vor analiza și interpreta rezultatele obținute în cadrul WP3 pentru a identifica intervalele de adâncime cu un potențial pentru exploatarea geotermală. Volumul rezervorului geotermic va fi estimat folosind informațiile extrase din datele seismice, magnetotelurice, geochimice, de temperatură și hidrogeologice. Potențialul geotermal va fi modelat luând în considerare formațiunile litologice modelate, proprietățile rocilor (obținute în cadru WP2 și WP3) și valorile măsurate ale temperaturii.

Vor fi propuse structuri geotermale de interes pentru o eventuală exploatare și locații pentru forare.

Panea_et_al_2023_Ticau

Panea_et_al_2023_BaiaMare

ro_RO